A kongresszus részben eredménytelenül zárult, mivel az elnök választásnál patthelyzet továbbra sem oldódott fel. Ennek következtében az elnök és az alelnök választás sem történt meg. A kialakult helyzetben az Ügyrendi Bizottság javaslatára ügyvezető elnök megválasztására került sor. A jelenlévő küldöttek egyhangú szavazással Radvánszki Ilonát választották meg ügyvezető elnöknek a következő 4 évre.