A remélt költségvetési bevétel nincs arányban azzal a súlyos veszteséggel, amely a Magyarország lakosságát és vállalkozásait éri általa. Az adónem bevezetése aránytalan terheket ró az alacsonyabb jövedelmű rétegekre, akadályozza az információhoz jutást, az elektronikus ügyintézést. A hazai vállalkozások a nemzetközi piacon verseny hátrányba kerülnek.

Az info-kommunikációs ágazat szereplőit eddig is „kitüntetett” módon adóztatják, a bevezetni szándékozott új adónem vissza fogja a beruházásokat, egyébként indokolatlan költség megtakarítási kényszerhelyzetet teremt, amelynek az ágazatban dolgozók is kárát látják (csoportos létszámcsökkentés, reáljövedelem romlás).

Beruházásokra lenne szükség, ahhoz hogy ezen a területen megőrizzük pozíciónkat, hogy teljesülhessen a kormány vállalása, mely szerint minden háztartásnak biztosítani kell 2018-ra a szélessávú internet elérés lehetőségét. A költségvetési elvonás ezen a területen a nyereségképzést már most is ellehetetleníti, a további terhelés értelmetlené teszi a befektetéseket, az ebből fakadó lemaradásunkért sokkal nagyobb árat fizet az ország, a Magyar Társadalom, mint a remélt adóbevétel.

Követeljük, hogy a kormány, a kormánypártok a korábbi álláspontjuknak megfelelően álljanak el az internetadó bevezetésétől.