Szakszervezetünk május 22-én megtartotta évenkénti kötelező Kongresszusát a Magyar Szakszervezeti Szövetség székházában.

Bujdosó Attila elnök köszöntötte a Kongresszus résztvevőit és meghívott vendégeit, majd a kongresszust segítő munkabizottságok elfogadására tett javaslatot, melyet a küldöttek egyhangúan elfogadtak. Ezt követően Siraky Béláné levezető elnök felkérte Fodor Pálné mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság elnökét tegye meg jelentését. Fodor Pálné, jelentette a kongresszusnak, hogy a jelen lévő küldöttek 1859 tagot képviselnek, ami a kiadható mandátumok 87% jelenti, tehát a testület határozatképes.

A napirend elfogadását követően még a megnyitó részeként Bujdosó Attila elnök megköszönte Kovács Gézáné könyvvizsgáló elmúlt 12 évben folytatott tevékenységét azzal, hogy a jövőben is számítunk a segítségére, de már nem könyvvizsgálóként.

A napirendek sorában a 2016. évi Kongresszus óta eltelt munkáról adott szóbeli beszámolót Bujdosó Attila elnök. Mint mondta, az elmúlt egy évben a tisztújítással egy időben három vállalati szervezetnél üzemi tanácsok választására is sor került a tavasszal. Alig fejeződtek be a választások, és máris a vállalati tárgyalásokra kellet készülni majd lefolytatni. Természetesen eközben nem szünetelt a munkahelyeken történő „apró munka”, a mindennapi érdekvédelem, a tagszervezés. Ez utóbbi tevékenységben az ITSH VSZ tagszervező kampánya igen csak sikeres volt. A sűrű teendők miatt ez év tavaszán került sor a tisztségviselői képzések megtartására.

A konföderációt érintően az Elnök sokasodó belső problémáról tett említést, amelyek már a napi működés rovására mennek. Szavai szerint eljutottunk oda, hogy szakértői anyag készítésben nem a konföderáció ad segítséget a tagszervezetnek, hanem tagszervezetek, már amelyik képes rá, ad segítséget a konföderációnak.

Az Elnök nemzetközi téren sikerekről tudott beszámolni. 2016 júniusában Budapestem a DT európai vállalatainak szakszervezetei létre hozták a One Telekom Union (OTU) szervezetet a UNI Globál égisze alatt, azzal a céllal, hogy közösen lépjenek fel a munkavállalók érdekében a munkáltatónál. Az OTU irányító testülete – amelynek tagjai vagyunk – már elkészítette azokat az ügyeket, amelyekről először kíván tárgyalni a DT vezetésével.

A tevékenységről szóló beszámolót követően került sor a 2016. évi pénzügyi beszámolóra. Bujdosó Attila és a gazdasági bizottság elnöke Steimetz Sándorné ismertette azt, hogy számok tükrében mi történt a TÁVSZAK-ban, hogyan valósult meg a tervezett költségvetés. Mind a bevétel, mind a kiadás több lett, mint ahogy terveztük, az eredmény viszont jobb lett, mint a tervezett. A választások és a nemzetközi munka kapcsán 2016-ra eleve hiánnyal terveztünk, a tény adat alacsonyabb veszteséget mutat.

A 2016. évi pénzügyi beszámolóhoz Egry Gábor, a felügyelőbizottság elnöke szóbeli kiegészítésében a szakszervezetünk vagyoni helyzetét ismertette, és a felolvasta a FEB határozatát, amely a 2016-os pénzügyi beszámolót a Kongresszusnak elfogadásra ajánlja.

Kovács Gézáné könyvvizsgáló részletesen ismertette a szakszervezet pénzügyi helyzetét, a könyvvizsgálói véleményt, amelyben megállapította, hogy a rendelkezésére álló adatok alapján a vezetés felelős gazdálkodást folytatott.

A 2016. évi beszámolót – az elmúlt egy év tevékenységéről és a pénzügyekről szólót – a Kongresszus elfogadta.

A következőkben a küldöttek tárgyalták és elfogadták az adatvédelmi szabályzatot, módosították SZMSZ két mellékletét, és a tagdíjfizetési szabályzatoz is.

Az utolsó napirendben Bujdosó Attila elnök bejelentette, hogy a május 5-i konföderációs kongresszuson lemondott a konföderáció elnökségi tagságáról. Ezt a küldötteknek részletesen megindokolta. Röviden összefoglalva az ok, ami miatt ezt a lépést megtette a MASZSZ-ban végzett sok energiát felemésztő, de csak csekély eredményt felmutató munka.

Ezzel a Kongresszus befejezte munkáját, a zárszót követően zárták be a tanácskozást.